Akademik, sosyal, kültürel ve sportif başarıları her kesim tarafından kabul edilmiş, ilçemizde tercih edilen, öğrencilerimizin zeka düzeyleri kabiliyetleri ölçüsünde en üst düzeye çıkararak onların eğitimine karşı olumlu tutum geliştirmeleri sağlamak ve teknolojinin en son teknikleriyle yenilikçi toplum tarafından benimsenen ve örnek gösterilen eğitim ve öğretim yuvası olan bir okul olmaktır.