Çilekvadisi Anaokulu, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu programları esas alır. Çocuk Gelişimi alan bilgisine ve pedagojik formasyona sahip deneyimli öğretmen kadrosu tarafından programda yer alan, hedefler – kazanımlar ve gereksinimler doğrultusunda, öğrenme durumları – öğrenme ortamları hazırlanır. Oyun merkezli etkinliklerde, çocuğun aktif katılımı ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınarak çeşitli yöntemler geliştirilir. Bu programlar çeşitli projeler ile desteklenir.

 

OYUN MERKEZLERİ

Çocuğun, büyük ve küçük kas gelişimini destekleyici, hareket ederek enerji boşalımlarını sağlayıcı, sosyalleşmesi, yardımlaşması, işbirlikçi olması, grupla birlikte hareket edebilmesi, gerektiği zamanlarda grup liderini izlemesi, liderliği üstlenmesine olanak sağlayıcı zengin uyarıcı, zaman zaman temaya uygun olarak hazırlanan  istasyonlardan yararlanmasına olanak sağlanır.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ

Milli ve Manevi Değerler (İstiklal Marşı, Bayrağımız, Yemek duası, Merhamet vb )
Kültürel Değerler (Hacivat-Karagöz, Barış Manço, Geleneklerimiz, Ege Yöresi vb )
Ahlaki Değerler (Engellilere Saygı, İsraf Etmeme, Güzel Üslup , Doğruluk vb)
Tehlike ve Kazalardan Korunma (İlaçlar, Merdiven Çıkmak, Kesici Aletlerle oynamama vb)
Adap (Uyku Adabı, Yemek Yeme Adabı, Öksürme Esneme Adabı vb)

 

 

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Kavram gelişimini desteklemek, helezon çizgi çalışmaları ve çizgileri doğru yönde yazma becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Aynı sesle başlayan ve aynı sesle biten kelimeleri bulma, çağrışım gibi oyunlarla desteklenmektedir.

 

 

 

FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI

Fen ve doğa çalışmalarında, çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerin yanı sıra ilk elden deneyimler kazanmalarına , bilimsel süreç becerilerini kullanmalarına dikkat edilir.

 

 

MUTFAK ETKİNLİĞİ

Mutfak etkinliği çalışmaları, çocukların dengeli beslenme alışkanlığı kazanmalarını, mutfakta yapılan çalışmalardan haberdar olmalarını, beslenmenin ve hijyen kurallarının önemini erken yaşlarda kavrayabilmeyi amaçlamaktadır.

 

 

MATEMATİK

Uygulanan matematik etkinlikleri çocukların çevrelerindeki örüntüleri fark etmelerini, varsayımlar geliştirip bunları deneyebilmelerini, problem çözebilmelerini  akıl yürütebilmeyi ve matematiksel kavramları kullanarak iletişim kurabilme becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

 

 VELİ KATILIMI

Okul aile işbirliğini güçlendirmek, veliyi sınıf içi etkinliklerine katmak, öğrencilerin olumlu benlik algılarını geliştirmelerine yardımcı olmayı desteklemeyi amaçlamaktadır.